TJELDSUND KOMMUNE

Telefonnummer sentralbord 770 89 500

Se denne linken for kommunens nettside.

Se denne linken for kommunens kontaktinfo til ulike enheter og ansatte.  
Blant annet finner du kontaktinfo til disse enhetene:

- Barnehager
- SFO
- Skoler
- Frivillighetssentral
- Barnevern
- Helsestasjon
- Omsorgsboliger
- Sykehjem
- Bo og servicesenter
- Rådmann
- Ordfører
- Administrasjon rådhus