HeiTjeldsund.no - den enkle søketjenesten!


Hva er så bra med denne søketjenesten?

1) Som forbruker skal du på en veldig rask og enkel måte finne den kontaktinfoen du ønsker til ditt lokale næringsliv i Tjeldsund og Evenes, og også til utvalgte bedrifter og virksomheter i Harstad og Narvik!

2) Som bedrift skal du på en veldig enkel og veldig billig måte promotere og nå ut til forbrukerne i Tjeldsund kommune, og også til alle andre brukere av denne søketjenesten.

3) Søketjenesten inneholder ikke søkefelt hvor man må skrive inn all slags info om det vi søker, og inneholder heller ikke reklamevinduer som popper opp i utide. Denne søketjenesten skal være veldig enkel, og er veldig enkel. Her scroller man bare til man finner det det søkes etter!


Hva inneholder menyen i søketjenesten?

FINN DIN BEDRIFT
Du
finner din bedrift!
Du finner telefonnummer!
Du finner link til nettside!

DIN KOMMUNE
Du finner telefonnummer til kommunens sentralbord!
Du finner link/ telefonnummer til ulike enheter og ansatte i kommunen!
Du finner link til kommunens nettside!

NØDNUMMER
Du finner nødnummer til ambulanse, politi og brannvesen!
Du finner telefonnummer til nærmeste legevakt!
Du finner link til Norges offentlige nettsted for førstehjelp!


Kontakt HeiTjeldsund.no
9440 Evenskjer
E-post: post@heitjeldsund.no