Når du er i en NØDSITUASJON og ringer et nødnummer, kommer du til en lokal nødsentral som hjelper deg! 

Ring 110 - for BRANN - Brannvesenets nødtelefon

Ring 112 - for POLITI - Politiets nødtelefon

Ring 113 - for SYKEBIL - Ambulanse og medisinsk nødtelefon

Ring 116 117 - for nærmeste Legevakt

Se Norges offentlige nettsted for førstehjelp.